Rekluse Kupplungskorb Yamaha YZF250 19-22, YZ250FX 20-22, WR250F 20-22