Rekluse Kupplungskorb Yamaha YZ65 18-21, YZ85 02-21